maanantai 3. maaliskuuta 2014

Riittääkö hyvä alku korvausjärjestelmän uudistukseksi?

Lääkekorvausjärjestelmän uudistaminen näyttää edistyvän. Uudistuksen keskeisimmät muutokset ovat

  • 40 euron vuotuinen alkuomavastuu, josta kertyvä säästö käytetään sekä 
  • peruskorvauksen nostoon että 
  • vuotuisen maksukaton laskuun.

Käytännössä uudistukset tarkoittavat perusterveiden jokseenkin satunnaisten lääkemenojen nousevan vähän. Vastaavasti niiden, joiden hyvinvointi oikeasti riippuu lääkkeistä, lääkekustannukset laskevat reippaasti.

Tämä on oikein ja reilua, katsottiin sitä miltä kannalta hyvänsä.  Päätöksentekijöille on tältä osin nostettava hattua. Ratkaisussa on aidon rakenteellisen muutoksen ainekset.

Mutta riittääkö tämä? Ikävä kyllä vastaus on kliseinen: esityksen suunta on oikea, mutta se jää puolitiehen. Järjestelmä perustuu 50 vuotta sitten tehtyyn lainsäädäntöön, jonka perusteista aika on ajanut ohi. Uudistuksen on siis jatkuttava ja optimistina toivon, että nyt tehty myönteinen esitys saa jatkoa.

Lääkekorvausjärjestelmällä on ollut taipumus elää omaa elämäänsä irrallaan muusta sosiaali- ja terveydenhuollosta. Jatkossa on syytä miettiä, miten järjestelmä tukee kokonaisuutta ja lääkkeitä tarvitsevia suomalaisia.

Lääkekorvausten tarkoitus on mahdollistaa kaikille avohoidossa tarvittavat lääkkeet tulotasosta riippumatta. Hoidot kehittyvät vuosi vuodelta ja yhä vaikeampia sairauksia voidaan hoitaa menestyksellisesti sairaaloiden ulkopuolella. Tällöin korvausjärjestelmää tulee uudistaa myös siten, että kehittyvät lääkehoidot tukevat potilaiden siirtymistä kevyempään perusterveydenhuoltoon.

1960-luvulla ei osattu edes kuvitella, kuinka tehokkaita avohoitoon soveltuvia lääkkeitä tänä päivänä on olemassa. Nykyjärjestelmä ei siis kaikilta osin tue laatua parantavien ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia laskevien hoitokäytäntöjen kehittämistä.

Terveydenhuoltolaki ja käytännössä kaikki terveydenhuollon - vanhuspalvelut mukaan lukien - kehittämislinjaukset puhuvat vahvasti ja järkiperustein avohoidon puolesta. Uusien lääkkeiden ansioista avohoitoa voidaan tehokkaasti ja turvallisesti lisätä, joten kannattaa katsoa lääkekorvausjärjestelmää jatkossa myös tuosta näkökulmasta.